Dyna lun!

Dyna lun!

Mae un o’r atyniadau y tynnir lluniau ynddi fwyaf yn lansio cystadleuaeth fydd yn sicr o ddenu ein ffotograffwyr mwyaf dawnus.

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn annog dynion a menwyod camera i anfon eu hoff ddelweddau o’r cyrchfan hwn yn Sir Gaerfyrddin, ac ennill y cyfle i’w cynnwys yng nghalendr 2015 yr Ardd.

Mae’r gystadleuaeth wedi’i chynllunio i roi cyfle, mewn blwyddyn, i bob ffotograffydd – boed amatur A phroffesiynol – i gymryd y llun perffaith a chipio lle gwerthfawr yng nghalendr yr Ardd.

Meddai Pennaeth Marchnata’r Ardd, David Hardy:  “Mae miloedd o luniau o’r Ardd ar gael ar wefannau cyfryngau cymdeithasol, gwefannau delweddau, ac, mae’n siwr, ar yriant caled cyfrifiaduron pobl ar draws y byd.”

“Yr hyn ry’n ni am wneud yw harneisio’r sgil a’r brwdfrydedd hynny, a rhoi at ei gilydd ddelweddau o gasgliad unigryw byd-eang mewn calendr y mae’n rhaid ei brynu.”

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan e-bostio delweddau jpeg (isafswm  2 megabeit neu o leia 300dpi) i calendar@gardenofwales.org.uk

Ar gyfer termau ac amodau llawn y gystadleuaeth, ewch i www.gardenofwales.org.uk

Comments are closed.