Rhyfeddod y Gaeaf

Rhyfeddod y Gaeaf

Lowri Evans

Cyfres Cyngherddau Gaeaf Menywod Celtaidd.

Dydd Sul, Chwefror 3ydd, 2013

1.00yp, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

 

Mae’r gantores-gyfansoddwraig, Lowri Evans, yn un o gyfrinachau gorau Cymru.

Mae’r sefyllfa hwn yn sicr o newid yn 2013 gyda’r datganiad bod y canwr acordion, Andy Cutting, a’r gitarydd sleid a’r canwr acordion, Martin Simpson – y ddau yn enillwyr ‘Gwobr Canu Gwerin’ BBC Radio 2 – wedi cytuno chwarae ar bumed albwm Lowri, a ryddheir yn ystod yr haf.

Wedi’i bendithio â llais â phŵer emosiynol cryf, mae ei chaneuon wedi’i britho â nodweddion cerddorol eang, sy’n cynnwys canu gwerin, jas, canu gwlad, pop a chanu’r ‘blues’, wedi’u gwau gyda’i gilydd yn hyfryd gan ei pherseinedd greddfol a’i mynegiant diffuant.

Mae Lowri, a anwyd yn Sir Benfro, nid yn unig yn canu caneuon atgofus a grefftwyd yn hyfryd, mae hi hefyd yn gitarydd ardderchog.  Mae ei band dawnus yn ffrâm berffaith ar gyfer ei thapestri cerddorol  cain, ond mae hi yr un mor hapus yn perfformio ar ei phen ei hun, neu mewn deuawd, triawd neu bedwarawd.

Am ragor o wybodaeth am hwn neu ddigwyddiad arall yn yr Ardd, ewch i www.gardenofwales.org.uk, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu galwch 01558 667149.

Comments are closed.