Ry’n ni wedi creu gardd fotaneg genedlaethol y gall Cymru fod yn falch iawn ohoni, a diolch i’n cefnogwyr, staff, gwirfoddolwyr ac aelodau am hynny.   Fodd bynnag, mae’n hadnoddau’n dal yn brin, gan ein bod ni’n derbyn tua trydydd rhan yn unig o’n cyllid angenrheidiol oddi wrth ffynonellau’n ymwneud â’r llywodraeth.  Rhaid inni gynhyrchu’r gweddill drwy ein gweithgareddau’n hunain.  O fewn yr hinsawdd economeg bresennol, mae’r darlun hwn yn anhebyg iawn o newid.

Un ffordd y gallwch ein helpu yw trwy wneud rhodd i’r Ardd yn eich ewyllys.  Mae cymynrodd yn un o’r anrhegion mwyaf personol y gall unrhyw un ei adael i rywun, ac mae’n addas iawn bod ein golygon ni’n troi at y rhai sydd agosach aton ni ar adeg felly.

Fodd bynnag, mae nifer o bobl yn dewis gadael rhywbeth i achos da neu sefydliad sydd ag arwyddocâd arbennig iddyn nhw.

Os hoffech chi gefnogi’r Ardd yn y dull hwn, neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r cyfeiriad  uchod neu galwch 01558 667118, neu e-bostiwch membership@gardenofwales.org.uk

Does dim angen dweud yr ystyrir unrhyw drafodaeth rhyngom yn gyfrinachol.

 

 

Rob Jolliffe

Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr