Rydyn ni’n elusen gofrestredig ac mae’r rhan fwyaf o’n cyllid yn dod oddi wrth dderbyniadau wrth y giât, gwerthiant, llogi’r cyfleusterau a’n cynllun aelodaeth gwych o’r Ardd Fotaneg. Ers 2008, rydyn ni wedi derbyn cyllid o £550,000 y flwyddyn i’n cynnal a hynny gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Sut bynnag, rydyn ni wedi gorfod chwilio am nawdd a grantiau oddi wrth amrywiaeth o sefydliadau i’n helpu ni i ddal ati, ac yn parhau i wneud hynny. Rydyn ni wedi bod yn ffodus hefyd i dderbyn cyfraniadau hael oddi wrth sefydliadau ac unigolion, ac fe fydden ni’n croesawu unrhyw gyfraniadau eto yn y dyfodol, bach neu fawr.
Os hoffech chi ein helpu i gadw planhigion prin, diogelu ein hetifeddiaeth ddiwylliannol botanig, ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd ac ymestyn ein gwasanaeth addysg amgylcheddol, cliciwch yma. Bydd hyn yn mynd â chi i wefan trydydd parti lle gallwch chi gyfrannu at Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Ar y llaw arall, ffoniwch Gill Orchard ar 01558 667102 am sgwrs gyfrinachol neu e-bostiwch gill.orchard@gardenofwales.org.uk os oes diddordeb gennych mewn rhoi cyfraniad nawr neu fe allwch chi hefyd  bostio siec at:
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Llanarthne
Sir Gaerfyrddin
SA32 8HG

Diolch.