Lleoliadau Gwirfoddoli ar gael yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Adran Gweithgaredd Diwrnodau ac Oriau sydd eu hangen Gorchwylion Manyleb Person
Gwasanaethau i Ymwelwyr Gyrru Bygi   Mae’r gwirfoddolwyr sy’n gyrru bygis yn yr Ardd yn darparu gwasanaeth cludo i’n holl ymwelwyr am 363 diwrnod y flwyddyn.   Darperir Cwrs Hyfforddi i Yrwyr Bygis     Dyddiau Sadwrn a bob yn ail Ddydd Llun   Y gallu i weithio yn achos gwyliau ac absenoldeb   Mae’r oriau naill ai rhwng 10yb ac 1yp ac 1yp tan amser cau, neu’r diwrnod cyfan     Gyrwyr bygis yw’r cyswllt cyntaf o fewn yr Ardd.  Y prif orchwylion yw:

  • Cyfarfod a chyfarch ymwelwyr
  • Darparu cludiant i ymwelwyr o amgylch yr Ardd
  • Rhoi gwybodaeth i ymwelwyr am ddigwyddia-dau yn yr Ardd
  • Cefnogi staff yn ôl y gofyn
  • Cadw bygis yn lân ac wedi’u trydanu
    Sgiliau cyfathrebu rhagorol   Sgiliau gofal cwsmer da   Trwydded Yrru glân   Dyw’r gallu i siarad Cymraeg ddim yn hanfodol omd mae’n ddymunol dros ben.   Byddai gwybodaeth am yr Ardd, ei hanes, ei  chynllun, a’u hamcanion, yn ddefnyddiol ond nid yn hanfodol
Gwasanaethau i Ymwelwyr Tywysydd Teithio   Disgwylir i bob ymgeisydd fynychu ein cwrs hyfforddi mewnol i’w gynnal yn Ebrill 2014.     Ganol Mehefin i Ganol Medi, penwythnosau a diwrnodau/oriau i’w cadarnhau   Mae Tywyswyr Teithio yn gyfranwyr allweddol i ddarparu manteision ychwanegol i ymwelwyr a’u profiadau     Ry’n ni’n darparu nifer o deithiau o amgylch yr Ardd sy’n ymweld ag holl agweddau’r Ystad, o daith cyffredinol i deithiau arbenigol o’r Warchodfa Natur Genedlaethol, Y Tŷ Gwydr Mawr, Coedwig y Bwganod, Ffyngau, ac ati.   Mae nifer o’n Tywyswyr Teithio yn arbenigo mewn adrannau o’r Ardd, neu mewn pynciau y maen nhw’n gyfarwydd â nhw ac yn frwd yn eu cylch.     Sgiliau cyfathrebu da   Yn brydlon   Sgiliau gofal cwsmer da   Sgiliau rheoli pobl da   Bod yn iach yn gorfforol, gan fod gofyn i  Dywyswyr gerdded ar hyd daear o ansawdd amrywiol mewn pob tywydd.     Dyw’r gallu i siarad Cymraeg ddim yn hanfodol omd mae’n ddymunol dros ben.   Byddai gwybodaeth am yr Ardd, ei hanes, ei  chynllun, a’u hamcanion, yn ddefnyddiol ond nid yn hanfodol
Gwasanaethau i Ymwelwyr Rhodwyr yr Ardd   Disgwylir i bob ymgeisydd fynychu ein cwrs hyfforddi mewnol i’w gynnal yn Ebrill 2014.     Ganol Mehefin i Ganol Medi, penwythnosau a diwrnodau/oriau i’w cadarnhau     Sgiliau cyfathrebu da   Sgiliau gofal cwsmer da   Dyw’r gallu i siarad Cymraeg ddim yn hanfodol omd mae’n ddymunol dros ben.   Byddai gwybodaeth am yr Ardd, ei hanes, ei  chynllun, a’u hamcanion, yn ddefnyddiol ond nid yn hanfodol   Bod yn iach yn gorfforol, gan fod gofyn i  Rodwyr gerdded ar draws yr Ardd. .

Os oes diddordeb gennych mewn unrhyw un o’r lleoliadau uchod, cysylltwch â Jane Down, Cydlynydd Gwirfoddoli, ffôn: 01558 667118, neu e-bostiwch: jane.down@gardenofwales.org.uk Ry’n ni’n cynnal cyfarfodydd anffurfiol iawn ar gyfer gwirfoddolwyr arfaethedig, sy’n rhoi cyfle i ymgeiswyr deithio o amgylch yr Ardd, a chyfarfod â phersonnel allweddol.  Rhoddir mis ar brawf i ymgeiswyr yn yr Ardd, cynnig lleoliad llawn iddynt.