Lleoliadau Gwirfoddoli ar gael yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

 

Adran Gweithgaredd Diwrnodau ac Oriau sydd eu hangen Gorchwylion Manyleb Person
Gwasanaethau i Ymwelwyr Gyrru Bygi

 

Mae’r gwirfoddolwyr sy’n gyrru bygis yn yr Ardd yn darparu gwasanaeth cludo i’n holl ymwelwyr am 363 diwrnod y flwyddyn.

 

Darperir Cwrs Hyfforddi i Yrwyr Bygis

 

 

Dyddiau Sadwrn a bob yn ail Ddydd Llun

 

Y gallu i weithio yn achos gwyliau ac absenoldeb

 

Mae’r oriau naill ai rhwng 10yb ac 1yp ac 1yp tan amser cau, neu’r diwrnod cyfan

 

 

 

 

 

Gyrwyr bygis yw’r cyswllt cyntaf o fewn yr Ardd.  Y prif orchwylion yw:

 

  • Cyfarfod a chyfarch ymwelwyr
  • Darparu cludiant i ymwelwyr o amgylch yr Ardd
  • Rhoi gwybodaeth i ymwelwyr am ddigwyddia-dau yn yr Ardd
  • Cefnogi staff yn ôl y gofyn
  • Cadw bygis yn lân ac wedi’u trydanu
 

 

Sgiliau cyfathrebu rhagorol

 

Sgiliau gofal cwsmer da

 

Trwydded Yrru glân

 

Dyw’r gallu i siarad Cymraeg ddim yn hanfodol omd mae’n ddymunol dros ben.

 

Byddai gwybodaeth am yr Ardd, ei hanes, ei  chynllun, a’u hamcanion, yn ddefnyddiol ond nid yn hanfodol

Gwasanaethau i Ymwelwyr Tywysydd Teithio

 

Disgwylir i bob ymgeisydd fynychu ein cwrs hyfforddi mewnol i’w gynnal yn Ebrill 2014.

 

 

 

Ganol Mehefin i Ganol Medi, penwythnosau a diwrnodau/oriau i’w cadarnhau

 

Mae Tywyswyr Teithio yn gyfranwyr allweddol i ddarparu manteision ychwanegol i ymwelwyr a’u profiadau

 

 

Ry’n ni’n darparu nifer o deithiau o amgylch yr Ardd sy’n ymweld ag holl agweddau’r Ystad, o daith cyffredinol i deithiau arbenigol o’r Warchodfa Natur Genedlaethol, Y Tŷ Gwydr Mawr, Coedwig y Bwganod, Ffyngau, ac ati.

 

Mae nifer o’n Tywyswyr Teithio yn arbenigo mewn adrannau o’r Ardd, neu mewn pynciau y maen nhw’n gyfarwydd â nhw ac yn frwd yn eu cylch.

 

 

 

Sgiliau cyfathrebu da

 

Yn brydlon

 

Sgiliau gofal cwsmer da

 

Sgiliau rheoli pobl da

 

Bod yn iach yn gorfforol, gan fod gofyn i  Dywyswyr gerdded ar hyd daear o ansawdd amrywiol mewn pob tywydd.

 

 

Dyw’r gallu i siarad Cymraeg ddim yn hanfodol omd mae’n ddymunol dros ben.

 

Byddai gwybodaeth am yr Ardd, ei hanes, ei  chynllun, a’u hamcanion, yn ddefnyddiol ond nid yn hanfodol

Gwasanaethau i Ymwelwyr Rhodwyr yr Ardd

 

Disgwylir i bob ymgeisydd fynychu ein cwrs hyfforddi mewnol i’w gynnal yn Ebrill 2014.

 

 

 

Ganol Mehefin i Ganol Medi, penwythnosau a diwrnodau/oriau i’w cadarnhau

   

 

Sgiliau cyfathrebu da

 

Sgiliau gofal cwsmer da

 

Dyw’r gallu i siarad Cymraeg ddim yn hanfodol omd mae’n ddymunol dros ben.

 

Byddai gwybodaeth am yr Ardd, ei hanes, ei  chynllun, a’u hamcanion, yn ddefnyddiol ond nid yn hanfodol

 

Bod yn iach yn gorfforol, gan fod gofyn i  Rodwyr gerdded ar draws yr Ardd.

.

 

Os oes diddordeb gennych mewn unrhyw un o’r lleoliadau uchod, cysylltwch â Jane Down, Cydlynydd Gwirfoddoli, ffôn: 01558 667118, neu e-bostiwch: jane.down@gardenofwales.org.uk

Ry’n ni’n cynnal cyfarfodydd anffurfiol iawn ar gyfer gwirfoddolwyr arfaethedig, sy’n rhoi cyfle i ymgeiswyr deithio o amgylch yr Ardd, a chyfarfod â phersonnel allweddol.  Rhoddir mis ar brawf i ymgeiswyr yn yr Ardd, cynnig lleoliad llawn iddynt.