Treasure hunt

Treasure hunt

The Big Autumn Antiques Weekend takes place at the National Botanic Garden of Wales on October 4 and 5. There is a promise of high-quality china, jewellery, silver, textiles and furniture, as well as countless curios many smaller collectables. So, something for everyone at this event, organised by Derwen Antiques, which will be using various venues […]

Comments Off
Clasur o Benwythnos yn yr Ardd

Clasur o Benwythnos yn yr Ardd

Bydd Ffair Henebion yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn canolbwyntio ar grochenwaith, peintiadau a brethynnau Cymreig ar benwythnos Ionawr 11 a 12. Mae’r Ardd yn lleoliad syfrdanol ac eiconig ar gyfer y digwyddiad poblogaidd hwn, sydd yn cynnwys mwy na 50 o stondinau. Bydd amrwyiaeth eang iawn o stondinau o dan fwa rhyfeddol Y Tŷ Gwydr […]

2 Comments