Apple Inc

Apple Inc

A mouth-watering display of more than 400 varieties is the centrepiece of Apple and Pear Weekend at the National Botanic Garden of Wales on October 18-19. This event is a veritable harvest festival and there’s good news for all the sweet-tooths out there, too: there will be one variety of apple that comes coated in […]

Comments Off
Adaryddion yr Ardd

Adaryddion yr Ardd

Efallai mai tywydd delfrydol i hwyaid sydd gennym yn awr, ond mae adarwyr yn gobeithio cael cip ar amrediad ehangach o adar ar ddiwrnod arbennig yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Bydd Daniel Jenkins-Jones, o’r Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar yng Nghymru, yn arwain dwy daith gerdded ddwyieithog gwylio adar o amgylch yr Ardd ar Ddydd […]

Comments Off