A time to share . . .

A time to share . . .

Remember, remember: all of September is ‘Members: bring a friend, FREE of charge’ month at the National Botanic Garden of Wales. All month long, the Garden membership card will act as if it has a “plus one” facility attached to it – every single day of September. That includes the Orchid Festival (Sep 6-7), the […]

No Comments
Planhigion yn Ysbrydoli Sioe Glytwaith

Planhigion yn Ysbrydoli Sioe Glytwaith

Bywyd, cariad, coffadwriaeth, bwyd a moddion, yw rhai yn unig o themâu arddangosfa newydd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Mae Prosiect Dôl Glytwaith y DG, a ddisgrifiwyd ‘y Tapestri Bayeux ar gyfer ein hoes ni’, yn dathlu cyfoeth anhygoel Prydain o flodau gwylltion trwy gyfrwng gwaith llaw. Syniad yr elusen Bywyd Planhigion yw’r Ddôl Glytwaith, […]

2 Comments
Bwyd o Ansawdd ar y Fwydlen

Bwyd o Ansawdd ar y Fwydlen

Cynhyrchwyr bwyd lleol yw sêr Ffair Fwyd mis Ionawr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru (Ionawr 25-26), a byddan nhw’n darparu gwledd gyda blas rhyngwladol. Yn ymyl gwerthwyr bwritos, baklava, tapas, melysyn Twrci, siocled Gwlad Belg a chorizo, bydd arbenigwyr mewn bara lawr, pice ar y ma’n, mêl lleol, caws Dyffryn Cothi, wyn Cwm Gwaun, a chwrw […]

No Comments
Amser i rannu

Amser i rannu

Cofiwch taw mis Medi yw ein mis ar gyfer ‘Aelodau:  dewch â ffrind, AM DDIM’ i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Am fis cyfan, bydd eich cerdyn aelodaeth yn caniatau mynediad i un person yn ychwanegol – pob dydd o fis Medi.  Mae hynny’n cynnwys y Dydd Sul o’r Ŵyl Degeirianau (ar y 1af), y Penwythnos […]

No Comments
Diwrnod da, cymydog

Diwrnod da, cymydog

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi datgan Dydd Gwener Medi 6 yn “Ddiwrnod Cwrdd â’ch Cymdogion”, sy’n golygu mynediad am ddim i unrhyw un sy’n medru profi eu bod yn byw mewn ardal côd post SA14 a SA15. Mae’r fenter arbennig côd post yn cynnwys sgyrsiau allweddol gan staff yr Ardd, teithiau tu ôl i’r […]

No Comments
Ar y ffordd i Ddiwrnod y Tadau hwyliog

Ar y ffordd i Ddiwrnod y Tadau hwyliog

Mae hwyl a sbri cyffrous F1 i’w cael ar Ddiwrnod y Tadau yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Mae tadau yn cael mynediad AM DDIM ar Ddydd Sul, Mehefin 16eg, i ddathlu eu diwrnod arbennig, a chael cyfle i wneud eu car rasio F1 ei hunain, a’i rasio ar drac arbennig  y’i gosodir yn y Tŷ […]

No Comments