Snowdrops: A plant lover’s guide

Snowdrops: A plant lover’s guide

Everybody’s favourite spring flower is the centre of attention for a special day at the National Botanic Garden of Wales on Saturday January 31 – and it’s FREE. Galanthus is a much-loved harbinger of spring and here at the Garden there is a mile of snowdrops to explore but Snowdrop Day is so much more […]

Comments Off
Smashing pumpkins

Smashing pumpkins

It’s FREE entry for the under-16s this half-term at the National Botanic Garden of Wales, and it’s all about pumpkins. <p align=”none”></p> Following on from the Great Carmarthenshire Conker Contest earlier in the week, pumpkin carving, apple bobbing and autumnal crafts take centre stage in the second half of half-term. All the family activities are […]

Comments Off
Good day, neighbour

Good day, neighbour

The National Botanic Garden of Wales has declared Friday September 12, 2014, to be “Meet the Neighbours day”, which means free entry for anyone able to prove they live in the SA31 postcode area. This special ‘Postcode Day’ initiative includes key talks by Garden staff and behind-the-scenes tours. Head of Marketing, David Hardy said: “We’ve […]

Comments Off
Planhigion yn Ysbrydoli Sioe Glytwaith

Planhigion yn Ysbrydoli Sioe Glytwaith

Bywyd, cariad, coffadwriaeth, bwyd a moddion, yw rhai yn unig o themâu arddangosfa newydd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Mae Prosiect Dôl Glytwaith y DG, a ddisgrifiwyd ‘y Tapestri Bayeux ar gyfer ein hoes ni’, yn dathlu cyfoeth anhygoel Prydain o flodau gwylltion trwy gyfrwng gwaith llaw. Syniad yr elusen Bywyd Planhigion yw’r Ddôl Glytwaith, […]

2 Comments
Bwyd o Ansawdd ar y Fwydlen

Bwyd o Ansawdd ar y Fwydlen

Cynhyrchwyr bwyd lleol yw sêr Ffair Fwyd mis Ionawr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru (Ionawr 25-26), a byddan nhw’n darparu gwledd gyda blas rhyngwladol. Yn ymyl gwerthwyr bwritos, baklava, tapas, melysyn Twrci, siocled Gwlad Belg a chorizo, bydd arbenigwyr mewn bara lawr, pice ar y ma’n, mêl lleol, caws Dyffryn Cothi, wyn Cwm Gwaun, a chwrw […]

Comments Off
Amser i rannu

Amser i rannu

Cofiwch taw mis Medi yw ein mis ar gyfer ‘Aelodau:  dewch â ffrind, AM DDIM’ i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Am fis cyfan, bydd eich cerdyn aelodaeth yn caniatau mynediad i un person yn ychwanegol – pob dydd o fis Medi.  Mae hynny’n cynnwys y Dydd Sul o’r Ŵyl Degeirianau (ar y 1af), y Penwythnos […]

Comments Off
Diwrnod da, cymydog

Diwrnod da, cymydog

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi datgan Dydd Gwener Medi 6 yn “Ddiwrnod Cwrdd â’ch Cymdogion”, sy’n golygu mynediad am ddim i unrhyw un sy’n medru profi eu bod yn byw mewn ardal côd post SA14 a SA15. Mae’r fenter arbennig côd post yn cynnwys sgyrsiau allweddol gan staff yr Ardd, teithiau tu ôl i’r […]

Comments Off
Ar y ffordd i Ddiwrnod y Tadau hwyliog

Ar y ffordd i Ddiwrnod y Tadau hwyliog

Mae hwyl a sbri cyffrous F1 i’w cael ar Ddiwrnod y Tadau yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Mae tadau yn cael mynediad AM DDIM ar Ddydd Sul, Mehefin 16eg, i ddathlu eu diwrnod arbennig, a chael cyfle i wneud eu car rasio F1 ei hunain, a’i rasio ar drac arbennig  y’i gosodir yn y Tŷ […]

Comments Off