Family fun - all summer long

Family fun – all summer long

There are fun family activities every day – all summer long at the National Botanic Garden of Wales. <p align=”none”></p> If you are a bit of a nature detective and enjoy a good Bug Hunt or if you like dressing up and making lotions, potions, arts and crafts, the Botanic Garden is the place for […]

No Comments
Flower power

Flower power

The National Botanic Garden is rolling out the red carpet for the cast of thousands starring in Wales Wildflower Day. Sunday July 13th is your chance to mingle with our floral celebs as you explore orchid-rich meadows, and get your eye in for spotting the other stars of our show by learning how to identify […]

No Comments
Doggy Day

Doggy Day

It’s time to take a lead and visit the National Botanic Garden of Wales with man’s best friend. The Carmarthenshire attraction has two more dates for the diaries of dog-lovers: Friday July 11 and Saturday September 20, which follow similar ‘trial’ days last year and earlier this. Normally, only guide dogs are allowed on to […]

No Comments
Garden party is the event of the year

Garden party is the event of the year

BBC Radio 4 Gardeners’ Question Time Summer Garden Party is the horticultural event of the year. On Sunday June 29th , the party is at the National Botanic Garden of Wales – the very first time it has happened outside England. As well as recordings of two editions of GQT, there will also be plenty […]

5 Comments
Botanic bargains on sale

Botanic bargains on sale

Make a date for some blooming bargains at the National Botanic Garden annual plant sale. Hundreds of plants, donated by Garden staff, volunteers, members and the public will be on offer over the two-day fundraising effort on Friday and Saturday, May 16 and 17. There’s still time to donate plants – for details of how […]

No Comments
Adaryddion yr Ardd

Adaryddion yr Ardd

Efallai mai tywydd delfrydol i hwyaid sydd gennym yn awr, ond mae adarwyr yn gobeithio cael cip ar amrediad ehangach o adar ar ddiwrnod arbennig yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Bydd Daniel Jenkins-Jones, o’r Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar yng Nghymru, yn arwain dwy daith gerdded ddwyieithog gwylio adar o amgylch yr Ardd ar Ddydd […]

No Comments
Hadau’r Sul yn gwreiddio

Hadau’r Sul yn gwreiddio

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cynnal ei diwrnod cymunedol cyfnewid hadau cyntaf ar Ddydd Sul, Chwefror 23. Mae trefnwyr ‘Hadau’r Sul’ yn gobeithio dod â chynilwyr hadau, selogion tyfu llysiau a pherlysiau adref, garddwyr lleol a chymunedol, a pherchnogion lleiniau, at ei gilydd, ynghyd â mudiadau sy’n ymgyrchu dros gynhyrchu bwyd yn gynaliadwy a […]

No Comments
Bathodyn er Anrhydedd

Bathodyn er Anrhydedd

Dyfarnwyd statws Bathodyn Atyniad Blue Peter i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Golyga’r anrhydedd hwn bod yr Ardd yn ymuno ag atyniadau eraill sydd wedi ennill y wobr hon, ac yn rhoi’r hawl i bawb sy’n ddeiliaid bathodyn i gael mynediad am ddim i’r Ardd. Meddai Pennaeth Marchnata’r Ardd, David Hardy:  “Mae Bathodyn Blue Peter wedi […]

No Comments
Planhigion yn Ysbrydoli Sioe Glytwaith

Planhigion yn Ysbrydoli Sioe Glytwaith

Bywyd, cariad, coffadwriaeth, bwyd a moddion, yw rhai yn unig o themâu arddangosfa newydd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Mae Prosiect Dôl Glytwaith y DG, a ddisgrifiwyd ‘y Tapestri Bayeux ar gyfer ein hoes ni’, yn dathlu cyfoeth anhygoel Prydain o flodau gwylltion trwy gyfrwng gwaith llaw. Syniad yr elusen Bywyd Planhigion yw’r Ddôl Glytwaith, […]

2 Comments
Wythnos y Lili Wen Fach

Wythnos y Lili Wen Fach

Dewch i ddarganfod ein milltir o lilis bach gwynion, a’n helpu ni i ddathlu’r Lili Wen Fach yn ystod yr wythnos,  Ionawr 25 – Chwefror 2. Codwch daflen pan fyddwch yn ymweld â’r Ardd a dilynwch Lwybr y Lili Wen Fach, a byddwch yn barod am ein gweithgareddau origami, addurno cacennau a pheintio i’r teulu.  […]

No Comments