Mae’r Ardd Fotaneg yn le hyfryd i gynnal digwyddiadau, seminarau, diwrnodau hyfforddiant a chynadleddau preifat.

Rydyn ni’n darparu lleoliad prydferth yn ogystal â chyfleusterau ardderchog ar gyfer digwyddiadau mawr a bach ac rydym yn darparu gwasanaeth unigryw er mwyn ateb ystod eang o anghenion. Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi’i leoli’n gyfleus ger Caerfyrddin ar yr A48 o Cross Hands i Gaerfyrddin, munudau o’r M4. Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â mi dros y ffôn ar 01558 667147 neu drwy e-bost baylott@gardenofwales.org.uk os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, os oes gennych unrhyw ofynion arbennig neu os ydych yn dymuno neilltuo dyddiad. Gall pobl anabl gael mynediad i bob cyfleuster ac mae yna lifft mewn sawl adeilad. Mae’r cyfleusterau cynadledda ar gael yn ystod y dydd neu gyda’r hwyr. Gellir trefnu’r seddau yn yr ystafelloedd i ateb eich anghenion. Cliciwch ar y Pecyn Corfforaethol i weld y prisiau, y bwydlenni, meintiau’r ystafelloedd a’r lleoliadau y gallwn ni eu cynnig i chi.