Mae’r Ardd Fotaneg yn darparu lleoliad prydferth a chyfleusterau ardderchog er mwyn sicrhau bod EICH dydd priodas CHI yn berffaith. Mae’r gwelyau blodau prydferth, y llwybrau ger y llyn, y golygfeydd hyfryd, y bensaernïaeth fodern syfrdanol a’r adeiladau hanesyddol sydd wedi’u hadfer gyda chariad yn gwneud hwn yn fan rhamantus ac unigryw ar gyfer eich priodas.

Rydyn ni’n darparu ar gyfer priodasau A seremonïau partneriaethau sifil, ac mae’r holl gyfleusterau yn hygyrch i bobl anabl, felly gall pawb fod yn rhan o’ch diwrnod arbennig. Os hoffech fwy o fanylion, cliciwch  yma i weld ein pecyn priodas. Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â Bethan Aylott ar 01558 667147 neu baylott@gardenofwales.org.uk os hoffech fwy o wybodaeth, os oes gennych unrhyw ofynion arbennig neu os hoffech i ni neilltuo dyddiad dros dro i chi. Mae’r ffotograffydd Berenice  sy’n hanu o Gaerdydd wedi creu sioe sleidiau o briodas a gynhaliwyd yma yn Hydref 2010. Edrychwch arno – mae’n hyfryd ac fe fydd yn rhoi syniad i chi o briodas yn yr Ardd petaech yn ei dewis fel lleoliad.