Mae’r Ardd Fotaneg yn darparu lleoliad prydferth a chyfleusterau ardderchog er mwyn sicrhau bod EICH dydd priodas CHI yn berffaith. Mae’r gwelyau blodau prydferth, y llwybrau ger y llyn, y golygfeydd hyfryd, y bensaernïaeth fodern syfrdanol a’r adeiladau hanesyddol sydd wedi’u hadfer gyda chariad yn gwneud hwn yn fan rhamantus ac unigryw ar gyfer eich priodas.

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/linweb29/g/gardenofwales.org.uk-1073330829/user/htdocs/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

Rydyn ni’n darparu ar gyfer priodasau A seremonïau partneriaethau sifil, ac mae’r holl gyfleusterau yn hygyrch i bobl anabl, felly gall pawb fod yn rhan o’ch diwrnod arbennig. Os hoffech fwy o fanylion, cliciwch  yma i weld ein pecyn priodas. Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â Bethan Aylott ar 01558 667147 neu baylott@gardenofwales.org.uk os hoffech fwy o wybodaeth, os oes gennych unrhyw ofynion arbennig neu os hoffech i ni neilltuo dyddiad dros dro i chi. Mae’r ffotograffydd Berenice  sy’n hanu o Gaerdydd wedi creu sioe sleidiau o briodas a gynhaliwyd yma yn Hydref 2010. Edrychwch arno – mae’n hyfryd ac fe fydd yn rhoi syniad i chi o briodas yn yr Ardd petaech yn ei dewis fel lleoliad.