Dyluniwyd yr Ardd Fotaneg i fod yn hygyrch i ymwelwyr beth bynnag eu gallu. Mae pob llwybr o fewn ardal ffurfiol yr Ardd yn addas ar gyfer cadair olwyn ac mae sawl cadair olwyn modur a llaw ar gael yn ein Porthdy, am isafswm rhodd o £3. Rydyn ni’n eich argymell i ffonio 01558 667149 cyn eich ymweliad i archebu un ohonynt.

Mae hefyd gennym wasanaeth bygi i’ch cludo i ran fwyaf o’r Ardd a’ch dychwelyd i’r Porthdy. Ar rai diwrnodau, mae hefyd gennym drên tir sy’n cludo ymwelwyr o gwmpas yr Ardd. Bydd gyrwyr ein bygis a’n trên tir yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych yngl?n â’ch ymweliad.

Yn anffodus, ni chaniateir anifeiliaid anwes yn yr Ardd Fotaneg, ac eithrio C?n Tywys. Er mwyn sicrhau diogelwch ein holl ymwelwyr, nid ydym yn caniatáu beiciau na sgwteri plant chwaith (ac eithrio sgwteri symudedd).