Pam na wnewch chi dretio ffrind neu berthynas i ddiwrnod allan yng Ngardd Fotaneg Cymru? Anrheg pen-blwydd neu Nadolig wych i arddwyr, pobl sy’n frwd dros natur, gwylwyr adar neu’r rheiny a fyddai’n mwynhau mynd am dro hamddenol o amgylch ein Gardd a’n Gwarchodfa Natur sydd wedi’u lleoli yng nghefn gwlad prydferth Sir Gaerfyrddin yng Ngorllewin Cymru. Mae ymwelwyr i’r ardd hefyd wedi derbyn y rhoddion hyn fel anrhegion ar Ddydd Sul y Mamau, Dydd Sul y Tadau, Hannukah, Diwali, diwedd Ramadan, penblwyddi priodas neu dim ond i ddweud ‘Diolch’. Beth bynnag yw’r achlysur, dewch i’w ddathlu yn ein Gardd odidog. Caiff tocynnau eu paratoi yn ôl yr achlysur a gallwn ni gynnwys neges fer hefyd.

  • 1 oedolyn – £10.50
  • 2 oedolyn – £19
  • Teulu (2 oedolyn a hyd at 4 plentyn) – £23.50

Mae’r holl brisiau uchod yn cynnwys TAW a thâl post. Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch e-bost at jdown@gardenofwales.org.uk a byddwn ni’n cysylltu â chi gyda’r manylion talu. Gallwn ni hefyd ddarparu Aelodaeth o’r Ardd fel rhodd hefyd….