Mae hanner ein hymwelwyr yn dod o’r tu allan i Gymru, fel arfer yn ymweld fel rhan o’u gwyliau yng Nghymru..

Nawr os yw hyn yn berthnasol i chi, efallai y cewch chi’r geiriau canlynol yn ddefnyddiol.

Lleolir yr Ardd Fotaneg ynghanol Sir Gaerfyrddin, sir sydd ag un o’r canrannau uchaf o siaradwyr Cymraeg. Felly mae siawns dda iawn y clywch chi’r iaith hynafol hyfryd hon yn cael ei siarad gan ein staff, gwirfoddolwyr neu ymwelwyr.

Mae siaradwyr Cymraeg yn gwerthfawrogi os yw ymwelwyr di-gymraeg yn gwneud ymdrech i ddysgu ychydig eiriau Cymraeg. Felly dyma’ch cyfle i ddod â gwên i wynebau eich gwesteiwyr

Da – Good

Na – No

Croeso – Welcome

Bore da – Good Morning

Prynhawn da – Good Afternoon

Nos da – Good Night

Diolch – Thanks

Hwyl – Goodbye

Hapus – Happy

Cwrw – Beer

Simple eh? Well, now you need to pronounce the words properly. Here are some simple rules on how to pronounce Welsh letters.

C     - pronounced as a K, as in English ‘kick’

CH   - pronounced as in the Scottish ‘loch’ and the composer Bach.

DD   - pronounced TH, as in English ‘breathe’

G     - pronounced as a hard G, as in English ‘get’

LL   - roughly pronounced THL

F     - pronounced as a V, as in English ‘of’

FF   - pronounced as an F, as in English ‘off’

W   - pronounced as an OO, as in English ’swoon’

Y   - pronounced as a U – as in English ‘fun’ BUT when it is in the last syllable of a word it is pronounced as an i – as in English ‘is’.

Okay, now you’ve got to grips with a few words and pronunciation, there’s one phrase you can learn that is well suited to the Botanic Garden.

Mae’r blodau yn brydferth…… which means…..the flowers are lovely.

HWYL

Want to know more? Then visit the BBC's Learn Welsh or go to the Welsh Language Board.