Parth 1 – Beth yw ffwng?

Mae ymwelwyr yn mynd i mewn i’r arddangosfa trwy dwnnel, fel petaent yn mynd o dan y ddaear i deyrnas arall.  Yn yr ystafell gyntaf gwelant fadarch fel tyrau. Yma cânt eu cyflwyno i fioleg sylfaenol, amrywiaeth a’r defnydd o ffwng.  Mae’r gofod yn cynnwys modelau anferth gwir-faint o sylweddau ffrwytho madarch a deunydd byw o ffwng bio-ymoleuol (goleuo yn y tywyllwch).

Gwahoddir ymwelwyr i chwarae gêm o ‘Roulette Ffwng’, yn ceisio adnabod pa rai sy’n wenwynig a pha rai sy’n fwytadwy.  Hefyd ceir ffilmiau o hadau’n saethu (yr organeb â’r cofnod cyflymaf) a ffotograffiaeth treigl amser o dyfiant madarch.

Drwy’r holl arddangosfa cyflwynir rhai ffeithiau diddorol a manion ar ffurf graffeg C ac A, sy’n arbennig o hawdd i gynulleidfaoedd iau i gymryd rhan ynddynt.