Mae un o’r atyniadau y tynnir lluniau ynddi  fwyaf yn lansio cystadleuaeth fydd yn sicr o ddenu ein ffotograffwyr mwyaf dawnus.

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn annog dynion a menwyod camera i anfon eu hoff ddelweddau o’r cyrchfan hwn yn Sir Gaerfyrddin, ac ennill y cyfle i’w cynnwys yng nghalendr 2015 yr Ardd.

Mae’r gystadleuaeth, a lansir heddiw, wedi’i chynllunio i roi cyfle, mewn blwyddyn, i bob ffotograffydd – boed amatur A phroffesiynol – i gymryd y llun perffaith a chipio lle gwerthfawr yng nghalendr yr Ardd.

Meddai Pennaeth Marchnata’r Ardd, David Hardy:  “Mae miloedd o luniau o’r Ardd ar gael ar wefannau cyfryngau cymdeithasol, gwefannau delweddau, ac, mae’n siwr, ar yriant caled cyfrifiaduron pobl ar draws y byd.”

“Yr hyn ry’n ni am wneud yw harneisio’r sgil a’r brwdfrydedd hynny, a rhoi at ei gilydd ddelweddau o gasgliad unigryw byd-eang mewn calendr y mae’n rhaid ei brynu.”

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan e-bostio delweddau jpeg (isafswm  2 megabeit neu o leia 300dpi) i calendar@gardenofwales.org.uk

Cystadleuaeth Calendr 2015 Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Ry’n ni’n awr ar agor i geisiadau  ar gyfer ein calendr 2015, felly anfonwch nhw i mewn yn gynnar!  Os hoffech roi cyfle i’ch llun chi gael ei gynnwys, dewiswch eich hoff luniau uchel eu heglurdeb (isafswm 2mb, ac o leia 300dpi) a’u he-bostio at calendar@gardenofwales.org.uk  gyda’r testun ‘Cystadleuaeth Calendr 2015’.   Mae gennych tan Rhagfyr 31, 2013.

Rhowch fanylion yn eich e-bost am bwy dynnodd y llun, pryd a phan y tynnwyd ef, a disgrifiad byr o’i gynnwys, ac os y’n nhw ar gael, manylion am y camera a ddefnyddiwyd a’i gosodiadau.  Byddai o gymorth hefyd os gallech gynnwys eich rhif ffôn/ffôn symudol.

Mae digon o amser gennych i edrych yn ôl drwy’ch hen luniau, neu ymweld â’r Ardd eto (mor aml ag yr hoffwch) yn 2013, felly ry’n ni’n disgwyl rhai ceisiadau arbennig iawn!

Bydd pob delwedd a ddefnyddir yn cael ei briodoli i’r ffotograffydd, ac hyd yn oed os na ddewisir eich llun ar gyfer y calendr, efallai y gwelwch ef ar ein gwefan neu yn un o’n llyfrynnau!

Termau ac amodau

Wrth anfon cais i’r gystadleuaeth, ry’ch chi’n rhoi caniatâd i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i gyhoeddi’ch llun yn ein calendr 2015, a chytuno inni ei gadw mewn ffeil i’w ddefnyddio i hyrwyddo’r Ardd mewn dull a man arall.  Rhaid i’r lluniau fod wedi eu cymryd gan y person a enwyd gennych.  Dyddiad cau’r gystadleuaeth yw Rhagfyr 31, 2013, ac hysbysir yr enillwyr yn ystod Mawrth 2014.

Ni ddylid fod wedi cyhoeddi unrhyw ymgais mewn man arall, ac ni ddylid torri hawlfraint unrhyw drydydd parti neu gyfraith.  Derbynnir pob ymgais trwy gyfrwng cyfathrebu electronig (e-bost) yn unig.

Mae cyfraith y DG yn gymwys, ac mae awdurdod neilltuol Llysoedd y DG yn llywodraethu.