Monthly Members’ & Volunteers’ Coffee Mornings 2016

During the year, the Garden hosts a series of exclusive Members’ & Volunteers’ only coffee mornings once a month, days do and can vary depending on the event.   Events include talks by guest speakers, or members of staff and volunteers, on a variety of subjects but all linked in some way to the environment, horticulture and history thereby supporting the ethos and mission of the Garden. There are also trips to visit other gardens and gardening shows.

Coffee mornings provide an opportunity for members to meet other members, staff and volunteers. It is a very sociable occasion but also one where like-minds and horticultural/environmental interests come together. Do come and join us. All coffee mornings are ‘bookable’ events. There is a small charge, £2 per head, which includes coffee/tea & biscuits served from 11.00 am onwards.

To reserve a place, members are requested to book in advance by telephoning Jane on: 01558 667118 or email: jane.down@gardenofwales.org.uk Forthcoming Talks & Trips 2016

Date Time Venue Event
February 19 Friday 11.30 am Theatr Botanica Dr Liz Whittle – The Tudor & Stuart Gardens of Monmouthshire – illustrated talk
March 18 Friday 11.30 am Theatr Botanica Louise Austin – The Regency Restoration at the National Botanic Garden of Wales – illustrated talk
April 15 Friday Friday 11.30 am Coach Trip Trip to RHS Cardiff Show Cost and times to be confirmed
May 13 & 14 Friday & Saturday All day Cloisters – stableblock courtyard Volunteers & Members Plant Sale – 2 day sale of plants grown by volunteers and members
14 May Saturday All day Members Day Talks and tours at the Botanic Garden for Members only, by members of staff and guest speakers.
May 25 Wednesday 11.30. am Theatr Botanica Pre Hay-On-Wye Special : John Adams – The Last Monastic Herbal in England – illustrated talk
15 June Wednesday 08.30 am TBC Coach Trip Sezincote House & Garden, designed by Samuel Cockerell who also designed Middleton Hall TBC Afternoon tea at Daylesford organics?
15 July Friday 11.30am Theatr Botanica Gwynne Jones – the History and Development of the Daffodil – illustrated talk
16 September Friday 11.30 am Theatr Botanica Mark Barber – A closer look at reptiles and amphibians in our environment, illustrated talk
19 October Wednesday 11.30 am Trip Westonbirt – autumn colours and a chance to try the new tree canopy walk! Cost and times TBC
18 November Friday 11.30 am Theatr Botanica Dr Toby Driver – Aerial Archaeology of West Wales – illustrated talk

Boreau Coffi Misol i Aelodau a Gwirfoddolwyr 2016

Yn ystod y flwyddyn, mae’r Ardd yn cynnal cyfres o foreau coffi i Aelodau a Gwirfoddolwyr; fe’u cynhelir yn arferol ar y trydydd Dydd Gwener yn y mis. Mae’r digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i aelodau glywed am brosiectau newydd yn yr Ardd neu dderbyn gwybodaeth am brosiectau cyfredol. Gellir hefyd gwahodd siaradwr gwadd i rai ohonynt, rhywun sy’n arbenigo mewn pwnc sy’n cydweddu ag ethos, cenhadaeth ac amcanion yr Ardd. Ry’n ni hefyd yn trefnu gwibdeithiau bws i erddi partneriaethol a sioeau garddio.

Mae’r boreau coffi hefyd yn rhoi cyfle i aelodau gyfarfod ag aelodau eraill, staff a gwirfoddolwyr. Mae’n achlysur cymdeithasol iawn, ond mae e hefyd yn rhywle lle y gall rhai sydd yn rhannu’r un diddordebau garddwriaethol ac amgylcheddol ddod ynghyd. Mae pob bore coffi yn ddigwyddiad lle y mae’n rhaid llogi’ch lle.   Codir tâl bychan o £2 y pen, sy’n cynnwys te/coffi a bisgedi, a weinir o 11yb ymlaen.

Er mwyn llogi’ch lle, gofynnir i aelodau ffonio Jane ar 01558 667118, neu e-bostio jane.down@gardenofwales.org.uk ymlaen llaw. Digwyddiadau 2015

Dyddiad Amser Lleoliad Digwyddiad
Chwefror 19 Dydd Gwner 11.30yb   11.30yb Theatr Botanica Dr Liz Whittle – The Tudor and Stuart Gardens of Monmouthshire – sgwrs ddarluniadol
Dydd Gwener, Mawrth 18 Theatr Botanica Sgwrs ddarluniadol gan Lousie Austin – The Regency Restoration of the National Botanical Garden of Wales.
Dydd Gwener, Ebrill 15 11.30yb Gwibdaith Bws Gwibdaith i Sioe Arddwrieth Frenhinol Caerdydd. Tâl ac amserau i’w cadarnhau
Dydd Gwener a Sadwrn, Mai 13 a 14 Drwy’r dydd Y Clawstrau – iard y Cwrt Stablau Gwerthiant Planhigion Aelodau a Gwirfoddolwyr – 2 ddiwrnod o werthiant planhigion a dyfwyd gan wirfoddolwyr ac aelodau
Dydd Sadwrn, Mai 14 Drwy’r Dydd Diwrnod Aelodau Sgyrsiau, teithiau cerdded, ac ati, yn yr Ardd Fotaneg i aelodau’n unig, gan aelodau o’r staff a gwestai.
Dydd Mercher, Mai 25 11.30yb Theatr Botanica Digwyddiad Arbennig cyn Gelli Gandryll: ‘John Adams – The Last Monastic Herbal in England – sgwrs ddarluniadol
Dydd Mercher, Mehefin 15 8.30yb I’w gadarnhau Gwibdaith Bws Tŷ Seincote a’r Ardd, dyluniwyd gan Samuel Cockerell a hefyd ddyluniodd Neuadd Middleton – I’w gadarnhau
Dydd Gwener, Gorffennaf 15 11.30yb Theatr Botanica Gwynne Jones – The History and Development of the Daffodil; - sgwrs ddarluniadol
Dydd Gwener, Medi 16 11.30yb Theatr Botanica Mark Barber – A Closer Look at Reptiles, Amphibians in our Environment – sgwrs ddarluniadol
Dydd Mercher, Hydref 19 1130yb Gwibdaith Bws Westonbirt – lliwiau’r hydref a chyfle i roi cynnig ar lwybr canopi coed newydd – Tâl ac amserau i’w cadarnhau
Dydd Gwener, Tachwedd 18 11.30yb Theatr Botanica Dr Toby Driver – Aerial Archaeology of West Wales – sgwrs ddarluniadol

ager with the Wildlife Trust (Cardiff, Brid