Mae Tyfu’r Dyfodol yma i’ch helpu i dyfu eich bwyd eich hun yn llwyddiannus. Rydym yn gwneud hyn drwy gynnig hyfforddiant a gwybodaeth i chi, yn agos at eich cartref. Mae gan bob un o’n hyfforddwyr flynyddoedd o brofiad o dyfu eu bwyd eu hunain a byddant yn rhannu eu syniadau da a’u cyngor hanfodol â chi. Maent wedi’u lleoli ledled Cymru, mewn gwahanol sefydliadau partner sy’n cydweithio â ni ar y prosiect cyffrous hwn. Canolbwynt prosiect Tyfu’r Dyfodol ac yn ei reoli yw Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Yma, mae ystafelloedd dosbarth a phlotiau arddangos penodol yn darparu mannau dysgu perffaith i chi gael gwybod mwy am dyfu eich bwyd eich hun. Plîs dilynwch y linc hon i edrych ar wefan Tyfu’r Dyfodol