gyda Mel Bastier/Clare Revera

Mel a Clare yw sefydlwyr Out to Learn Willow. Maent yn gweithio o Dde Cymru ac yn rhedeg cyrsiau trwy gydol y flwyddyn yn rhannu gwybodaeth a sgiliau am eu crefftau traddodiadol o blethu gwilail a basgedwaith. Fe fyddwch yn derbyn addysg arbennigol fydd yn eich helpu i greu rhywbeth arbennig drosoch chi eich hunan.

Cawell gardd o helyg:

Gwnewch cawell gardd i gasglu blodau a llysiau o’r ardd.

Dyddiad: Dydd Sadwrn 19 Medi

Amser:     10.30-4.30

Ble:           Labordy ar y Dwr

Pris:         £35/£30

Crefftau helyg ar gyfer yr Ardd:

Lluniwch gefnogwr i blanhigyn mawr, clwydi bychain ar gyfer yr ochrau neu drelis i blanhgion ddringo drwyddo.

Dyddiad: Dydd Sadwrn 17 Hydref

Amser:     10.30-4.30

Ble:           Labordy ar y Dwr

Pris:         £35/£30

Addurniadau Nadolig:

Gwnewch eich addurniadau Nadolig eich hun o helyg, ee. Calonnau, torchau neu goed wedi’u plethu.

Dyddiad: Dydd Sadwrn 14 Tachwedd

Amser:     10.30-4.30

Ble:           Labordy ar y Dwr

Pris:         £35/£30

Carw  Helyg Nadolig:

Dyddiad: Dydd Sadwrn 28 Tachwedd

Amser:     10.30-4.30

Ble:           Labordy ar y Dwr

Pris:         £35/£30

I archebu lle ar y cwrs cysylltwch a Kay Bailey 01558 667150 neu kay.bailey@gardenofwales.org.uk