Lara Bernays (Meddyg Llysieuol. BSc.(hons) MNIMH) http://www.plants-for-life.co.uk/

Perlysiau’r berth

Dewch am dro o gwmpas y tirlun Cymreig i archwilio’r planhigion meddyginiaethol sy’n tyfu’n wyllt. Archwiliwch sut mae planhigion wedi cael eu defnyddio fel meddyginiaethau cartref am ganrifoedd a pham dylen barhau gyda’r traddodiad. Wedi dychwelyd o’n taith cawn gyfle i greu meddyginiaeth gartref ein hun. Dyddiad Dydd Sul  1 Mehefin 2014                                                                                                                                                      Amser:10.30-4.30                                                                                                                                                                                                           Ble:  Labordy ar y Dŵr                                                                                                                                                                                                  Pris: £35, £30 aeoldau a consesiwn

Cyswllt: Ffôn 01558 667150 neu e-bost kay.bailey@gardenofwales.org.uk