gyda Sarah Enoch

Mae diddordeb Sarah mewn popeth sy’n ddefnydd ac yn lliwgar yn ymestyn yn ôl dros 20 mlynedd. Dysgodd ei hunan i fod yn artist gyda thecstiliau gan ganolbwyntio ar ffeltio gyda gwlan, ac mae wrth ei bodd yn rhannu ei sgiliau, yn calonnogi eraill ac yn ail-gynnau eu diddordeb mewn creadigrwydd.

Ffeltio gyda deunydd a gwlan: Ffeltio Nuno

Dysgwch dechneg hudol gweu gwlân a deunydd gyda’i gilydd i wneud ffelt ysgafn y gellir ei wisgo.

Dyddiad:  13 Medi

Amser:      10.30-4.30

Ble:            Labordy ar y Dwr

Pris:          £30/£27

Ffeltio Gwlyb mewn 3 dimensiwn: -

Byddwch yn unigolyn – gwnewch eich het aeaf ryfeddol eich hun!

Dyddiad:  1 Tachwedd

Amser:      10.30-4.30

Ble:            Labordy ar y Dwr

Pris:          £30/£27

I archebu lle ar y cwrs cysylltwch a Kay Bailey 01558 667150 neu kay.bailey@gardenofwales.org.uk