Gallwn addasu rhaglenni er mwyn ateb anghenion unigolion:

  • Garddwriaeth
  • Datblygiad Cynaliadwy
  • Cadwraeth
  • Peirianyddiaeth o’r Ardd Fotaneg (yn cynnwys y T? Gwydr Mawr).
  • Hamdden a Thwristiaeth
  • Mae tîm o aelodau yr Ardd a tiwtoriaid cyswllt profiadol â chymwysedig yn darparu teithiau a darlithiau.