Cyrsiau Datblygiad Proffesiynol Athrawon

Amser : 9.30 yb – 3.30 yp

Lleoliad : Dan y D?r : Canolfan Ddarganfod D?r Cymru

Ffioedd y Cyrsiau : £60 exc.VAT – yn cynnwys lluniaeth a chinio yn yr Ardd

Tiwtoriaid  : Staff Addysg yr Ardd Fotaneg Genedlaethol a thiwtoriaid cysylltiol.

Archebu lle  :  Gallwch archebu lle drwy ffonio’r Adran Addysg yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn uniongyrchol

ebost  : kbailey@gardenofwales.org.uk

ffoniwch. 01558 667150

(Gallwn drefnu gweithdai i’r ysgol gyfan).

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/linweb29/g/gardenofwales.org.uk-1073330829/user/htdocs/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

 Please have a look at our CPD Newsletter Autumn 2012 – Spring 2013 for a full listing of this autumn’s courses.