Cyrsiau Datblygiad Proffesiynol Athrawon

Amser : 9.30 yb – 3.30 yp

Lleoliad : Dan y D?r : Canolfan Ddarganfod D?r Cymru

Ffioedd y Cyrsiau : £60 exc.VAT – yn cynnwys lluniaeth a chinio yn yr Ardd

Tiwtoriaid  : Staff Addysg yr Ardd Fotaneg Genedlaethol a thiwtoriaid cysylltiol.

Archebu lle  :  Gallwch archebu lle drwy ffonio’r Adran Addysg yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn uniongyrchol

ebost  : kbailey@gardenofwales.org.uk

ffoniwch. 01558 667150

(Gallwn drefnu gweithdai i’r ysgol gyfan).

 Please have a look at our CPD Newsletter Autumn 2012 – Spring 2013 for a full listing of this autumn’s courses.