I ysgolion cynradd, mae gennym ystod eang o raglenni sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm, sydd yn pwysleisio

  • Darganfod trwy ddysgu’n rhyngweithiol ac yn amlsynhwyraidd.
  • Dysgu yn yr awyr agored
  • Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Byd-Eang

Edrychwch ar restr y fwydlen ar y chwith er mwyn gweld beth sydd gennym i’w gynnig ar gyfer y camau allweddol gwahanol. Gellir llunio rhaglenni yn arbennig i chi ac felly os nad ydych yn gweld yr hyn sydd ei angen arnoch, ffoniwch ni ar 01558 667150 neu e-bostiwch ni ar kay.bailey@gardenofwales.org.uk. Gall eich ymweliad yma fod yn un hunan-dywys hefyd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, ffoniwch neu anfonwch e-bost. Fe wnawn ein gorau i’ch helpu