Ar gyfer ysgolion cynradd, mae gennym ystod eang o raglenni sy’n canolbwyntio ar:

  • Darganfod trwy ddysgu gweithredol
  • Dysgu traws gwricwlaidd
  • ADCDF (cefnogi dysgu y tu allan i’r dosbarth)
  • STEM (gwyddoniaeth. technoleg, peirianneg a mathemateg)

Edrychwch ar restr y fwydlen ar y chwith er mwyn gweld beth sydd gennym i’w gynnig ar gyfer y camau allweddol gwahanol.

Gellir llunio rhaglenni yn arbennig i chi ac felly os nad ydych yn gweld yr hyn sydd ei angen arnoch, ffoniwch ni ar 01558 667150 neu e-bostiwch ni ar kay.bailey@gardenofwales.org.uk.

Gall eich ymweliad yma fod yn un hunan-dywys hefyd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, ffoniwch neu anfonwch e-bost. Fe wnawn ein gorau i’ch helpu