“Yr ydym wedi trefnu sawl taith gyda myfyrwyr astudiaethau’r amgylchedd ond roedd ein hymweliad ddoe â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru gyda’r gorau. Fe aeth eich tîm allan o’u ffordd i gyflwyno profiad eithriadol i’n myfyrwyr.” Dr Chris Whalley, Coleg Gŵyr Abertawe

Ar gyfer ysgolion uwchradd, mae gennym ystod eang o raglenni sy’n canolbwyntio ar:

  • Darganfod trwy ddysgu gweithredol sy’n gysylltiedig â’r Cwricwlwm Sgiliau newydd
  • Dysgu traws gwricwlaidd
  • ADCDB (Addysg ar gyfer Datblugu Cynaliwdwy a Dinasyddiaeth Byd-Eang)
  • GTPM (Gwyddoniaeth. Technoleg, Peirianneg a Mathemateg)
  • Y Fagloriaeth  Gymreig

Edrychwch ar  y ddewislen ar y chwith am yr hyn a gynigir ar gyfer y cyfnodau allweddol gwahanol.

Mae ein tîm o athrawon profiadol yn hapus i lunio rhaglenni arbennig i weddu i’ch gofynion penodol chi fel ysgol. Os ydych chi am siarad â ni am hyn, ffoniwch ni ar 01558 667150 neu e-bostiwch ni ar kay.bailey@gardenofwales.org.uk. Gall eich ymweliad yma fod yn un hunan-dywys.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, ffoniwch neu anfonwch e-bost. Fe wnawn ein gorau i’ch helpu.