Absolute classic!

The National Botanic Garden of Wales is urging fans of vintage vehicles to make a date at the Garden on Sunday (March 22) when the Towy Valley Vintage Club will be on parade.

The club’s annual spring “crank up” is always a treat for nostalgia fans as members bring along a variety of vehicles and put on a display in Millennium Square. There will be motorbikes, bicycles, stationary vehicles as well as cars and vans to view. To add a little extra ‘vintage’ flavour, many members of the club dress up for the occasion. The Garden is open from 10am until 4.30pm. For more information on Garden news and events, go to www.gardenofwales.org.uk email info@gardenofwales.org.uk or call 01558 667149. Clasur Pur! Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn annog dilynwyr hen gerbydau clasurol i nodi’r dyddiad canlynol yn eu dyddiadur – Dydd Sul, Mawrth 22 – pan fydd Clwb Hen Gerbydau Dyffryn Tywi yn arddangos eu cerbydau. Mae ‘crancio i fyny’ hydrefol blynyddol y Clwb bob amser yn wledd i’r llygaid i selogion y cerbydau, pan fydd aelodau o’r Clwb yn dod ag amrywiaeth o gerbydau a’u harddangos yn Sgwâr y Mileniwm. Bydd beiciau modur, beiciau, cerbydau disymud, ynghyd â cheir a faniau i’w gweld. Er mwyn ychwanegu at y ‘blas’ hanesyddol, bydd llawer o’r aelodau wedi’u gwisgo’n briodol i’r cyfnod. Mae’r Ardd ar agor o 10yb tan 4.30yp. Am fwy o wybodaeth am newyddion a digwyddiadau yn yr Ardd, ewch i www.gardenofwales.org.uk, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu galwch 01558 6671489.

Comments are closed.