Crafts in Action

Crafts in Action

It’s Crafts in Action time at the National Botanic Garden in Carmarthenshire this bank holiday weekend (3, 4 & 5 May) where local crafts people will be putting on a show of their skills. Visitors are in for a treat and can admire quality demonstrations from woodturners, felters, jewellery makers, spinners and more in the stunning surrounds of the Great Glasshouse. There will also be a range of ‘trade’ stalls featuring handmade teddy bears, organic skincare, beautiful ceramics, home furnishings and photography so there’s something to suit all members of the family. Organiser Les Bryan said: “This annual bank holiday event continues to grow in popularity with visitors.  We’ve put together a formidable range of experts in a wide variety of crafts which, we hope, will provide plenty of food for thought for Garden visitors. “The crafters will be demonstrating their skills as well as selling their wares – which will make for much more of a spectacle,” he added. There’ll also be family entertainment provided by the magical Jugglestruck; music from Fiddlebox; and the wonderful Quack Pack are in action on Sunday. The Garden also plays host to Furness Cloggers, who will be dancing on Friday, and there is an historical costume drama taking place – as the Garden’s history is relayed in various re-enactments and displays * The Garden is open daily from 10am to 6pm. For more information, call 01558 667149, email info@gardenofwales.org.uk 5wood wood8 Crefftau Ar Waith Mae’n amser Crefftau ar Waith yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn Sir Gâr ar benwythnos Gŵyl y Banc (Mai 3, 4, 5) lle bydd crefftwyr lleol yn cael cyfle i ddangos eu sgiliau a’u cynnyrch. Mae rhywbeth at ddant pawb yno, a gall ymwelwyr edmygu arddangosiadau o safon gan grefftwyr pren, ffeltwyr, gwneuthurwyr gemwaith, nyddwyr a mwy yn ogystal a llawer o stondinau grefft yn gwerthu tedi bêrs a wnaed â llaw, gofalu’n organig am groen, serameg hyfryd, dodrefn cartref a ffotograffeg – felly rhywbeth i bob aelod o’r teulu. Dywedodd y trefnydd, Les Bryan: “Mae’r digwyddiad blynyddol hwn ar Ŵyl y Banc yn dal i fynd o nerth i nerth ac yn boblogaidd iawn gydag ymwelwyr.  Ry’n ni wedi casglu amrywiaeth aruthrol o arbenigwyr ynghyd mewn amrywiaeth o grefftau, a fydd, gobeithio, yn darparu digon i blesio ymwelwyr i’r Ardd.” “Bydd y crefftwyr yn arddangos eu sgiliau yn ogystal â gwerthu eu nwyddau, fydd yn ei gwneud hi cymaint â hynny’n fwy o sioe” ychwanegodd. Bydd hefyd adloniant hudol i’r teulu gan Jugglestruck, cerddoriaeth a dawnsio gyda Fiddlebox, a’r Pac Cwac gwych ar Ddydd Llun y Pasg.  Mae’r Ardd hefyd wedi gwhaodd y Furness Cloggers i ddawnsio ar Ddydd Gwener, a bydd drama wisgoedd yn digwydd – wrth i hanes yr Ardd gael ei ail-greu mewn arddangosiadau a pherfformiadau amrywiol. * Mae’r Ardd ar agor bob dydd o 10yb tan 6yh.  Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01558 667149, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

Comments are closed.