Doggy Day

Doggy Day

It’s time to take a lead and visit the National Botanic Garden of Wales with man’s best friend.

The Carmarthenshire attraction has two more dates for the diaries of dog-lovers: Friday July 11 and Saturday September 20, which follow similar ‘trial’ days last year and earlier this.

Normally, only guide dogs are allowed on to the 600-acre site, which includes a national nature reserve, and dog owners are being asked to act responsibly and be considerate to other Garden visitors.

The basic rules are: dogs must be kept on non-extendible leads; dogs must be kept off the flower beds, kept out of the buildings and that owners clear up after their pets.

The National Botanic Garden is open from 10am until 6pm.

There is no entrance fee for dogs.

For more information, email info@gardenofwales.org.uk  or call 01558 667149.

 

Mwy o Gŵn yn yr Ardd

 

Mae’n amser treulio mwy amser gyda’ch ci yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wrth i Ddiwrnodau i’r Cŵn ddychwelyd.

Mae gan yr atyniad hwn yn Sir Gaerfyrddin ddau dyddiad arall ar gyfer dyddiaduron y rhai sy’n hoffi cŵn:  Dydd Gwener Gorffennaf 11 a Dydd Sadwrn Medi 20,  sy’n dilyn diwrnodau ‘ar brawf’ tebyg y llynedd ac yn gynharach eleni.

Fel arfer dim ond cŵn tywys a ganiateir ar y safle 600 erw, sy’n cynnwys gwarchodfa natur genedlaethol, a gofynnwn i bobl weithredu’n gyfrifol a bod yn ystyriol o eraill.   Mae rhai rheolau sylfaenol hefyd:  rhaid i bob ci fod ar dennyn, ar ar dennyn na ellir ei ymestyn,  gofynnwn hefyd i berchnogion gadw eu cŵn oddi ar welyau blodau, y tu allan i adeiladau, a bod y perchnogion hynny yn glanhau ar ôl eu cŵn.

Mae’r Ardd Fotaneg Genedlaethol ar agor rhwng 10yb a 4.30yp.   Does dim tâl mynediad i gŵn.

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu galwch 01558 667149.

Comments are closed.