Feast of fun at Tapas Weekend

Feast of fun at Tapas Weekend

There’s an Estupendo couple of days in store at the National Botanic Garden when Tapas Weekend brings a taste of Spain to Carmarthenshire on Saturday August 30 and Sunday August 31.

Fabulous flavours will abound with a special ‘Tapas’ menu in the Garden’s restaurant, stalls selling sangria, Estrella, cured ham, chorizo and churros, and cookery demos offering tips on making your own Tapas.

To help the weekend go with a swing, there will be flamenco dancing, Spanish guitars and Iberia-infused zumba sessions.

So, this year, if you are not off to sunny Spain: Hey! Viva the Garden.

All the Tapas Weekend activities are free with normal admission into the Garden, which is £8.50 adult, £7 OAPs, £4.50 Child (5-16) and under 5s are free. A family ticket (two adults and up to four children) is just £21.

For more information about this and other Garden events, email info@gardenofwales.org.uk or call  01558 667149.

Blas o Sbaen ar Benwythnos Tapas

Mae gwledd Sbaenaidd yn yr arfaeth am ddau ddiwrnod yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru pan fydd Penwythnos Tapas yn dod â blas o Sbaen i Sir Gaerfyrddin ar Ddydd Sadwrn, Awst 30 a Dydd Dul, Awst 31.

Bydd bwydlen flasus yn gyforiog o Tapas ym Mwyty’r Ardd, stondinau yn gwerthu sangria, estrella, ham hallt, chorizo a churros, ac arddangosiadau coginio yn cynnig cyngor ar sut i wneud eich Tapas eich hun.

Er mwyn sicrhau fod y penwythnos â thipyn o fynd ynddo, bydd ‘na ddawnsio fflamenco, gitarau Sbaenaidd,  a sesiynau Zumba Iberaidd.

Felly, eleni, os nad y’ch chi’n mynd i Sbaen: Viva’r Ardd!.

Bydd pob gweithgaredd ar Benwythnos Tapas yn rhad ac am ddim, gyda thâl mynediad arferol yr Ardd, sy’n £8.50 i oedolion, £7 i’r henoed, £4.50 i blant (5-16), a phlant o dan 5 am ddim.   Mae tocyn teuluol (dau oedolyn a hyd at pedwar o blant) yn £21.

Am fwy o wybodaeth am hwn a digwyddiadau eraill yn yr Ardd, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu galwch 01558 667149.

Comments are closed.