Flower power

Flower power

The National Botanic Garden is rolling out the red carpet for the cast of thousands starring in Wales Wildflower Day.

Sunday July 13th is your chance to mingle with our floral celebs as you explore orchid-rich meadows, and get your eye in for spotting the other stars of our show by learning how to identify Welsh wildflowers.

And don’t forget the stunning supporting cast of bees, butterflies and moths – the pollinators who make all this possible. You’ll get a chance to spend some time in their company, too, with a series of expert-led tours around one of the Garden’s traditionally managed hay meadows. They’ll be joined by artists, sculptors and stitchers, keen to show you how wildflowers inspire their creativity.

Organiser Bruce Langridge said: “And all this takes place just a few minutes from the Garden restaurant. It’s a great chance to join plant enthusiasts, artists, herbalists and pollinator experts in being inspired by Welsh wildflowers.”

The funs starts with ‘Moths in the Meadow’, when we join moth-trapper Marigold Oakley to see who’s been feeding on our wildflowers overnight.

Bruce adds: “We’re hoping visitors will also bring their sketchbooks, paints and easels, and sit in our meadow and be inspired by our wonderful plants.”

All our Wales Wildflower Day activities are free with normal admission into the Garden, which is £8.50 adult, £7 OAPs, £4.50 Child (5-16) and under 5s are free.

For more information about this and other Garden events, email info@gardenofwales.org.uk or call  01558 667149.

 

Blodau ar eu Gorau

Mae’r Ardd Fotaneg Genedlaethol yn gosod allan y carped goch i sêr Diwrnod Blodau Gwyllt Cymru.

 

Dydd Sul, Gorffennaf 13, yw’ch cyfle i gyfarfod a gwybodusion byd blodau wrth ichi archwilio’t dolydd llawn tegeirianau, a chael cip ar rai o sêr eraill y sioe, a dysgu sut i adnabod blodau gwylltion Cymreig.

 

A pheidiwch ag anghofio’r gwenyn, ieir bach yr haf a’r gwyfynnod – y peillwyr sydd yn gwneud yr holl hyn yn bosibl. Cewch gyfle hefyd i dreulio amser yn eu cwmni, gyda chyfres o deithiau cerdded a arweinir gan arbenigwyr o amgylch un o ddolydd gwair yr Ardd a reolir mewn dull traddodiadol. Bydd artistiaid, cerflunwyr a gwnïwyr yn ymuno â nhw, fydd yn awyddus i ddangos ichi sut mae blodau gwylltion yn ysbrydoli eu creadigrwydd nhw.

 

Meddai’r Trefnydd, Bruce Langridge: “Mae’r cyfan yn digwydd o fewn tafliad carreg i Fwyty’r Ardd. Mae’n gyfle arbennig i ymuno â selogion byd y planhigion, artistiaid, llysieuwyr ac arbenigwyr ar beillio, a chael eich hysbrydoli eich hun gan flodau gwylltion Cymru.”

 

Mae’r hwyl yn dechrau gyda ‘Gwyfynnod yn y Weirglodd’, pan fyddwn ni’n cwrdd â’r maglwraig gwyfynnod, Marigold Oakley, er mwyn canfod pwy sydd wedi bod yn bwydo ein blodau gwylltion dros nos.

 

Ychwanegodd Bruce: “Ry’n ni’n gobeithio y daw ymwelwyr â’u llyfrau braslunio,eu paentiau a’u standiau gyda nhw, ac eistedd yng nghanol y ddôl a chael eu hysbrydoli gan y planhigion rhyfeddol hyn.”

 

Mae pob un o weithgareddau Diwrnod Blodau Gwylltion Cymru yn rhad ac am ddim, gyda thaliad mynediad arferol i’r Ardd, sy’n £8.50 i oedolion, £7 i bensiynwyr, £4.50 i blant (5-16) a phlant o dan 5 yn rhad ac am ddm.

Am fwy o wybodaeth am hwn a digwyddiadau eraill yn yr Ardd, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu galwch 01558 667149.

Comments are closed.