Meet a Meerkat

Meet a Meerkat

– at the National Botanic Garden of Wales, August 28-29

The meerkats are back – along with tarantulas, snakes, a skunk, a porcupine and a parrot in this fun-for-all-the-family show by Tropical Inc.

Get up close and personal with a variety of exotic animals. Shows are at 11am, 12.30pm, 2pm and 3.30pm, both days (Aug 28-29).

Admission to the Garden is £8.50 (£4.50 for children). There is an additional £2 charge to see the show. To book, call 01554 667149 or email info@gardenofwales.org.uk

Dewch i gwrdd â mîr-gath

– yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Awst 29-30

Mae’r mîr-gathod yn ôl – ynghyd â thatrantwlaod, nadredd, drewgi, ballasg a pharot – mewn sioe deuluol hwyliog gan Tropical Inc.

Dewch wyneb yn wyneb ag amrywiaeth eang o anifeiliaid ecsotig. Mae’r sioeau’n dechrau am 11yb, 12.30yp, 2yp a 3.30yp, ar y ddau ddiwrnod.

Y tâl mynediad i’r Ardd yw £8.50. Mae tâl ychwanegol o £2 i weld y sioe. Er mwyn llogi lle, galwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

Comments are closed.