Natural setting for Natural Living Expo

Natural setting for Natural Living Expo

Natural Living bring their amazing expo to the National Botanic Garden of Wales for their new summer event on Saturday 26 and Sunday 27 July. Explore more than 50 stands, many of which will be offering products for you and try and buy.

Experience the beautiful Garden and fantastic grounds, not to mention the range of eateries. Also, enjoy demonstrations and displays at various venues around the main Stable Block complex.

In addition to the lovely surroundings, the Natural Living Expo will have a wide range of holistic stands in The Marquee next to Seasons Restaurant, offering taster treatments for visitors to try. Nutrition exhibits include Allergy Testing, Herbalife, Riverford Organics, and there will even be some yummy raw chocolate on offer.

Also, local family business Marvellous Superfood will be offering samples of their amazing, high-quality superfood powders and health products. Gifts on offer range from jewellery to crystals, books to CDs, clothing, and soaps to cosmetics. All natural and chemical-free of course.

There is numerology, psychic art and tarot on offer. With a range of FREE talks, workshops and demonstrations in the Theatr Botanica throughout the weekend, and a full two days worth of fascinating stands to discover, make it a weekend not to miss.

If you are interested in exhibiting at the event or giving a demonstration of belly dancing, Zumba, yoga, tai chi, music or dance etc., then please contact: Jaynie Sayers: 07810 766366 Sarah Clark: 07578 697000/01792 851551 Or visit: www.natural-living-expo.co.uk National Botanic Garden of Wales, Llanarthne, Carmarthenshire SA32 8HN

Normal admission to the National Botanic Garden of Wales applies. Entry to the Natural Living Expo is FREE.

Arddangosfa Byw’n Naturiol, Iechyd a Lles

Mae Byw’n Naturiol yn dod ag arddangosfa ryfeddol i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar gyfer ei digwyddiad newydd yn yr Haf ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Gorffennaf 26 a 27.

Archwiliwch dros 70 o stondinau, llawer ohonyn nhw’n cynnig cynnyrch i’w brynu o fewn y Tŷ Gwydr Mawr!

Profwch y gerddi hyfryd, y tiroedd godigog, heb sôn am yr amrywiaeth o dai bwyta! Hefyd mwynhewch y gerddoriaeth byw a’r arddangosiadau yn y Cwrt Stablau (yn ymyl Bwyty’r Tymhorau). Yn ychwanegol at yr amgylchiadau prydferth, bydd amrywiaeth eang o stondinau cyfannol gan Arddangosfa Byw’n Naturiol yn y Babell Fawr yn ymyl Bwyty’r Tymhorau, fydd yn cynnig blas driniaethau i ymwelwyr.

Mae arddangosion maeth yn cynnwys Profi Alergedd, Bywyd Llysieuol, ‘Riverford Organics’, a bydd peth siocled amrwd blasus yn cael ei gynnig. Hefyd, bydd busnes teuluol lleol Marvellous Superfood yn cynnig samplau o’i powdrau bwyd rhyfeddol o ansawdd da, a’i cynnyrch iach.

Mae’r anrhegion sydd ar werth yn cynnwys yn amrywio o emwaith i grisialau, llyfrau a CDs, dillad, i sebonau a cholur. Popeth yn naturiol ac heb gemegau, wrth gwrs! Mae rhifoleg, celf seicig, a tharot yn cael eu cynnig. Gydag amrywiaeth o sgyrsiau AM DDIM, gweithdai ac arddangosiadau yn Theatr Botanica gydol y penwythnos, a dau ddiwrnod llawn o stondinau hynod o ddiddorol i’w harchwilio, gwnewch hi’n benwythnos i beidio â’i cholli.

Os ydych â diddordeb mewn arddangos yn y digwyddiad, neu am arddangos dawnsio bola, zumba, ioga, tai chi, cerdd a dawns, ac ati, cysylltwch â: Jaynie Sayers: 07810 766366 Sarah Clark: 07578 697000/01792 851551 Neu ewch i: www.natural-living-expo.co.uk Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin. SA32 8HN

(Mae’r tâl mynediad arferol i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn gymwys. Mae mynediad i Arddangosfa Byw’n Naturiol AM DDIM)

Comments are closed.