1. Patrick Daniell Horticultural Apprentice

This is an opportunity to achieve a qualification and skills in horticulture, whilst gaining practical experience alongside other experts in a National Botanic Garden. Working to promote the development of this young Garden, you will be helping it achieve world-class standards while developing your own career.

Commencing in September 2015, we are looking for two highly motivated individuals to join our prestigious new two year apprenticeship scheme. We aim to offer the successful candidates a comprehensive experience in practical horticulture both outdoors and under glass.

1. Prentis Garddwriaeth Patrick Danieli 

Dyma gyfle i gyflawni cymhwyster a sgiliau mewn garddwriaeth, tra’n ennill profiad ochr yn ochr ag arbenigwyr eraill yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol. Gan weithio i hyrwyddo datblygiad yr Ardd ifanc hon, byddwch yn helpu idi gyflawni safonau rhyngwladol tra’n datblygu eich gyrfa eich hun.

I ddechrau ym Medi 2015, ry’n ni’n chwilio am ddau unigolyn cymhellol rhwng 18-24 oed ar Fedi 1 2015 i roi cais am brentisiaeth clodfawr o ddwy flynedd. Ry’n ni’n amcanu at gynnig i’r ymgeisydd llwyddiannus brofiad cynhwysfawr o arddwriaeth ymarferol, yn yr awyr agored ac o dan wydr.

2. Second Chef (Full-time, fixed-term for 12 months)

As Second Chef you will be part of the kitchen and restaurant team responsible for making sure that Garden’s quality food adds to our visitors’ enjoyment of their time here. The position involves preparing and serving food for the restaurant, outlets, and our corporate functions.

2. Ail Gogydd (Llawn amser, cyfnod penodol o 12 mis)

Fel Ail Gogydd, byddwch yn rhan o dîm y gegin a’r bwyty, sy’n gyfrifol am sicrhau bod bwyd o ansawdd yr Ardd yn ychwanegu at fwynhad ein hymwelwyr tra’u bod nhw yma. Mae’r swydd yn cynnwys paratoi a gweini bwyd yn y bwyty, y mannau bwyta eraill, ac yn ein hachlysuron corfforaethol.

3. Athrawon

Mae angen athrawon ysgolion cynradd ac uwchradd sy’n siarad Cymraeg er mwyn cefnogi ein tîm llawn amser yn ein Hadran Addysg. Byddwch yn derbyn hyfforddiant mewn amrywiaeth o raglenni dysgu, ac os fyddwch chi’n addas cewch eich talu £10 yr awr. Rhaid ichi fod yn weddol heini ac yn hoffi gweithio yn yr awyr agored. B ydd maint y gwaith yn dibynnu ar lefel y gofyn am ein rhaglenni dysgu. Os oes diddordeb gennych, anfonwch eich CV at kay.bailey@gardenofwales.org.uk, neu rhowch alwad i Kay ar 01558 667150.  Os ymunwch chi â’n tudalen Facebook, fe ddowch chi i glywed am swyddi gwag unwaith iddyn nhw gael eu cyhoeddi.