Aquilegia formosa – Western Columbine

Region: California

This pretty plant has had many uses by several North American tribes.  The mashed fresh roots can be rubbed briskly on aching rheumatic joints. A poultice of chewed roots or leaves can be applied to bee stings & sores.

  • Rich in nectar, some people eat the flowers & add them to salads.
  • The seeds are aromatic & have been crushed and rubbed on the body as a perfume
  • They are also used to rid the hair of lice

Aquilegia formosa – Troed y Golomen y Gorllewin

Rhanbarth: Califfornia

Mae’r planhigyn hardd hwn wedi’i ddefnyddio at sawl diben gan lwythau yng Ngogledd America. Gellir rhwbio’r gwreiddiau ffres wedi’u pwnio ar gymalau rhiwmatig poenus. Gellir rhoi powltis o wreiddiau neu ddail wedi’u cnoi ar bigiadau gwenyn a briwiau.

  • Mae rhai pobl yn bwyta’r blodau, sy’n llawn neithdar, ac yn eu rhoi mewn saladau.
  • Mae’r hadau’n aromatig ac maent wedi’u malu’n fân a’u rhwbio ar y corff fel persawr.
  • Fe’u defnyddir hefyd i gael gwared ar lau o’r gwallt.