Eschscholzia californica – Californian Poppy

Region: California

The Californian poppy contains none of the substances that are found in the opium poppy although they are both in the same family.  However, its leaves still have traditional Native American use as a sedative.

 This 20 second long video will show you how spectacular the California chapparal can look with these poppies in full flower. http://www.youtube.com/watch?v=EZQmDlrCdGA&feature=related

  • Early Spanish settlers called it copa del ora (cup of gold) after the legend that the orange petals, turning to gold, filled the soil with the same precious metal.
  • The Costanoan Indians rubbed a decoction of the flowers in the hair to kill lice. The Indians of Mendocino County used a poultice of fresh root for toothaches
  • Several tribes boiled the plant, or roasted it on hot stones, to eat as a vegetable. The pollen was also used as a cosmetic.

 

Eschscholzia californica – Pabi Califfornia

Rhanbarth: Califfornia

Nid yw pabi Califfornia yn cynnwys unrhyw un o’r sylweddau a ganfyddir yn y pabi opiwm, er bod y ddau ohonynt yn perthyn i’r un teulu. Fodd bynnag, mae Americanwyr Brodorol traddodiadol yn defnyddio ei ddail fel tawelydd o hyd.

  • Bydd y fideo 20 eiliad hwn yn dangos i chi pa mor rhyfeddol y gall chapparal Califfornia edrych pan fydd y pabïau hyn wedi blodeuo. http://www.youtube.com/watch?v=EZQmDlrCdGA&feature=related
  • Roedd ymsefydlwyr cynnar Sbaen yn galw’r planhigyn hwn yn copa del ora (cwpanaid o aur) yn dilyn y chwedl bod y petalau oren yn troi’n aur, ac yn llenwi’r pridd â’r metel gwerthfawr hwnnw.
  • Roedd yr Indiaid Costanoaidd yn rhwbio’r blodau yn eu gwallt i ladd llau. Roedd Indiaid Mendocino yn arfer defnyddio powltis o wreiddiau ffres i leddfu dannoedd.
  • Roedd sawl llwyth yn berwi’r planhigyn, neu’n ei rostio ar gerrig poeth, i’w fwyta fel llysieuyn.  Cafodd y paill hefyd ei ddefnyddio fel cosmetig.