Carpobrotus sp. Cape fig

Region: South Africa

This medicinal ‘fruit’ is actually the fresh or dried leaves of the Cape fig.  It heals when applied to burns, wounds & sores, and used in the treatment of thrush and ulcers. An infusion is used as a gargle and mouthwash for sore throat or gum infections.

  • A valued Khoi-Khoi and San tribe remedy is to drink the leaf juice to check diarrhoea and to treat tuberculosis.
  • Many preparations are made from it including an ointment with lard and a gargle with honey and chilli vinegar.

Carpobrotus sp. Môr-ffigysen

 Rhanbarth: De Affrica

Dail ffres neu sych y Môr-ffigysen yw’r ‘ffrwyth’ meddyginiaethol hwn mewn gwirionedd. Mae’n gwella llosgiadau, clwyfau a briwiau, ac fe’i defnyddir i drin llindag ac wlserau. Defnyddir trwyth fel cegolch i drin dolur gwddf neu haint ar y deintgig.

  • Un o arferion gwerthfawr llwythau Khoi-Khoi a San yw yfed sudd y dail i atal dolur rhydd a thrin twbercwlosis.
  • Gwneir llawer o gymysgeddau ohono gan gynnwys eli gyda lard a chegolch gyda mêl a finegr tsili.