Myrica faya – Canary Islands Wax Myrtle

Region: Canary Islands

The waxy fruits of this shrub were used on the Canary Islands for skin care.  They contain saponin and were a starting point to make an antiseptic soap.

  • The bark is also astringent and antibacterial.  A tisan of myrtle was used as a treatment to apply to varicose veins, and a weak tea was drunk for fevers, colds and ‘flu.
  • The tree is found on Tenerife, Gran Canaria and all the western islands but is probably extinct on Lanzarote and Fueteventura.
  • The European sweet gale or bog myrtle (Myrica gale) is a traditional, and effective, insect repellent.  It was once used in the brewing process; as its soap-like substances improved the frothing of the beer.

 

Myrica faya – Myrtwydd Cwyr Ynysoedd y Caneri

Rhanbarth: Ynysoedd y Caneri

Cafodd ffrwythau cwyraidd y llwyn hwn eu defnyddio ar Ynysoedd y Caneri at ddibenion gofal croen. Maent yn cynnwys saponin ac fe’u defnyddiwyd i wneud sebon antiseptig.

  • Mae’r rhisgl hefyd yn cynnwys nodweddion tynhau a gwrthfacterol.  Defnyddiwyd y myrtwydd i drin gwythiennau chwyddedig, ac yfwyd te gwan i wella twymyn, annwyd a’r ffliw.
  • Mae’r goeden yn tyfu yn Tenerife, Gran Canaria ac ar bob un o’r ynysoedd gorllewinol ond hwyrach ei bod wedi diflannu yn Lanzarote a Fueteventura.
  • Defnyddir helygen Mair (Myrica gale) yn draddodiadol i ymlid pryfed ac mae’n gwneud hynny’n effeithiol.  Cafodd y planhigyn ei ddefnyddio unwaith yn y broses bragu, gan fod ei sylweddau sy’n debyg i sebon yn helpu i greu ewin ar y cwrw.