Dracaena draco – Dragon tree

 Region: Canary Islands

The red sap of the dragon tree was used by the Guanches, the original natives of the Canary Islands, to mummify their dead before interring them in caves.  As this unusual substance was thought to contain various medicinal & magical properties, it became a major export to Europe & Africa medicinal markets.

  •  Today the dragon’s blood is still used to produce a hard, shiny furniture polish. Legend has it that it was one of the secret ingredients of the varnish used by Stradivarius to give a special tone to his violins.
  • The red pigment was also used as a cosmetic.
  • It was a constituent of the complex mediaeval medicinal mixtures that were said to balance the four humours that were believed to make up the human constitution.
  • In Greek mythology Hercules kills a hundred-headed dragon & where the red blood flowed, these bizarrely-shaped trees sprung up.

Dracaena draco – Llwyn y Ddraig

 Rhanbarth: Ynysoedd y Caneri

Defnyddiwyd sudd coch llwyn y ddraig gan y Gwanches, brodorion gwreiddiol Ynysoedd y Caneri, i fymïo’r meirw cyn eu claddu mewn ogofâu. Oherwydd y gred bod y sylwedd anarferol hwn yn cynnwys amryw nodweddion meddyginiaethol a hudol, daeth yn un o’r prif blanhigion i gael ei allforio i farchnadoedd meddyginiaethol Ewrop ac Affrica.

  • Heddiw, defnyddir gwaed y ddraig i gynhyrchu cŵyr dodrefn caled a sgleiniog. Yn ôl chwedl, hwn oedd un o gynhwysion hud y farnais a ddefnyddiwyd gan Stradivarius i roi’r tôn arbennig i’w ffidilau.
  • Defnyddiwyd y pigment coch hefyd fel cosmetig.
  • Roedd yn rhan o’r cymysgeddau meddyginiaethol cymhleth o’r Oesoedd Canol a ddefnyddiwyd yn ôl y sôn i gydbwyso’r pedwar gwlybwr a oedd bod yn creu’r corff dynol yn ôl pob tebyg.
  • Ym mytholeg Gwlad Groeg, mae Hercules yn lladd draig â chant o bennau, a lle llifodd y gwaed coch, gwelwyd y coed hyn â siâp rhyfedd yn tyfu.