Echium pininana  – Canarian Viper’s Bugloss

 Region: Canary Islands

The leaves of have been used in Canarian traditional medicine for teas & poultices for slight joint pain, fevers, coughs & headaches.  Recent research has found steroid compounds that could make these plants important sources of plant medicines.

  • The seeds are rich in gamma-linolenic acid (GLA) usually sourced in the seeds of evening primrose (Oenothera biennis), especially of the cultivar ‘Efamol’.
  • The GLA-rich evening primrose oil has had reported benefits in rheumatoid arthritis, various cancers, heart, renal and liver disease, multiple sclerosis, pre-menstrual syndrome & hyperactivity in children. It is a licensed drug for the treatment of atopic eczema.

Echium pininana  – Glas y Graean Ynysoedd y Caneri

 Rhanbarth: Ynysoedd y Caneri

Mae’r dail wedi’u defnyddio mewn meddyginiaethau traddodiadol Ynysoedd y Caneri ar gyfer te a powltisau i drin poen ysgafn yn y cymalau, twymyn, peswch a phen tost. Mae gwaith ymchwil diweddar wedi canfod cyfansoddion steroid a allai wneud y planhigion hyn yn ffynonellau pwysig o feddyginiaethau planhigion.

  • Mae’r hadau’n cynnwys llawer o asid gama-linolenig (GLA) a ddaw fel arfer o hadau melyn-yr-hwyr (Oenothera biennis), yn arbennig y cyltifar ‘Efamol’.
  • Yn ôl y sôn, mae olew melin-yr-hwyr, sy’n cynnwys llawer o GLA, yn dda am drin arthritis rhiwmatoid, mathau o ganser, y galon, clefyd yr arennau a’r afu, sglerosis ymledol, syndrom cyn mislif a gorfywiogrwydd mewn plant.  Mae’n gyffur trwyddedig ar gyfer trin ecsema atopig.