Ephedra species  – Pingo-pingo

Region: Chile

Species of ephedra are found in both the Far East & South America where they have a long traditional use.  Ephedrine is an important, but potentially dangerous, drug. It is still extracted from this plant, but synthesized.  It is an effective decongestant useful in colds, asthma and hayfever.

  • One type of Ephedra is known as Brigham’s tea – here’s an 80 second opinion piece about its medicinal qualities http://www.youtube.com/watch?v=QfHpHQ8nFM0
  • The Mapuche shaman, usually elderly women, use Ephedra mainly in the treatment of kidney & bladder complaints. Mapuches herbs are popular with all part of Chilean society.
  • Over collection of wild plants have led to certain Ephedra species being threatened with extinction.

Ephedra species  –  Pingo-pingo

Rhanbarth: Chile

Canfyddir rhywogaethau o effedra yn y Dwyrain Pell a De America lle mae traddodiad hir o’u defnyddio. Mae effedrin yn gyffur pwysig, ond gall fod yn beryglus. Caiff ei echdynnu o’r planhigyn hwn o hyd, ond caiff ei syntheseiddio. Mae’n foddion llacio effeithiol a ddefnyddir i drin annwyd, asthma a chlefyd y gwair.

  • Yr enw ar un math o Effedra yw te Brigham – dyma ddarn 80 eiliad am ei nodweddion meddyginiaethol http://www.youtube.com/watch?v=QfHpHQ8nFM0
  • Mae siamaniaid Mapuche, menywod oedrannus fel arfer, yn defnyddio Effedra yn bennaf i drin problemau gyda’r arennau a’r bledren. Mae perlysiau Mapuche yn boblogaidd yn Chile ym mhob rhan o’r gymdeithas.
  • Mae casglu gormod o blanhigion gwyllt yn golygu bod perygl y gallai rhai rhywogaethau o Effedra ddiflannu.