Eucalyptus sp. –  Gum Tree

Region: Australia

The Aboriginal peoples in the south of Australia use Eucalyptus to treat venereal sores & dysentery.  These trees yield essential oils with a powerful antiseptic effect.

  • The British spend £600 million on ‘over-the-counter’ remedies for coughs and colds many of which include eucalyptus oil for chest-clearing action.
  • The name ‘gum tree’ comes from the resin exuded from it trunk.  Called kino by the aborigines, an infusion was used to treat bladder inflammation,
  • The main exporter of eucalyptus oil is China where it is grown in large plantations.

Eucalyptus sp. – Coeden Gwm

Rhanbarth: Awstralia

Mae’r cynfrodorion yn Ne Awstralia yn defnyddio’r Ewcalyptws i drin briwiau gwenerol a dysentri.  Mae’r coed hyn yn cynhyrchu olewau naws ag effaith antiseptig bwerus.

  • Mae pobl ym Mhrydain yn gwario £600 miliwn ar feddyginiaethau ‘dros y cownter’ i drin peswch ac annwyd y mae llawer ohonynt yn cynnwys olew ewcalyptws i glirio’r frest.
  • Daw’r enw ‘coeden gwm’ o’r resin sy’n arllwys o’i foncyff.  Defnyddiwyd trwyth, yr oedd y cynfrodorion yn ei alw’n kino, i drin achosion o lid y bledren.
  • Y brif wlad sy’n allforio olew ewcalyptws yw Tsieina lle caiff ei dyfu mewn planhigfeydd mawr.