Olea europaea Olive

 Region: Mediterranean

It has been suggest that the olive provides the oil best suited to human consumption.  Research has found that it contains substances that are valuable to most functions of the human body, and is regarded by some as the ‘elixir of life’.

  •  The oil is a well-known soothing laxative.
  • Not only the fruits but the leaves of the olive tree have been used medicinally.  An infusion of the leaves has been given for the treatment of fevers and high blood pressure.  Here’s a firsthand opinion  found on YouTube http://www.youtube.com/watch?v=KzXSpvUKP8U&feature=related
  • The olive tree was the goddess Athena’s gift to Athens.  An ointment which she made was reputed to have great healing power.

Olea europaea Coeden Olewydd

Rhanbarth: Môr y Canoldir

Awgrymwyd mai’r olewydd sy’n darparu’r olew sydd fwyaf addas i’w fwyta gan bobl. Canfu gwaith ymchwil ei fod yn cynnwys sylweddau sy’n werthfawr i’r rhan fwyaf o swyddogaethau’r corff, ac mae rhai yn credu mai olewydd yw ‘elicsir bywyd’.

  •  Mae’r olew yn foddion gweithio (‘laxative’) cyfarwydd.
  • Mae ffrwythau’r goeden olewydd yn ogystal â’r dail wedi’u defnyddio at ddibenion meddygol.  Mae trwyth o’r dail wedi’i roi i drin twymyn a phwysedd gwaed uchel. Dyma farn bersonol ar YouTube http://www.youtube.com/watch?v=KzXSpvUKP8U&feature=related
  • Y goeden olewydd oedd rhodd y dywysoges Athena i Athen.  Yn ôl y sôn, roedd gan eli a wnaed ganddi bŵer gwella cryf.