Polygala myrtifolia September bush

Region: South Africa

This one of several plants in KwaZulu-Natal found to have anti-bacterial and anti-fungal properties.  Laboratory tests showed that infusions have some activity against the organism that causes oral candida.

  • ‘Polygala’ is an ancient Greek name meaning ‘much milk’, the name given to the shrub as some of its species have the historic reputation for increasing the secretion of milk.
  • The plant was known in the Cape as ‘langelede’, probably meaning ‘long joints’. This comes from the tradition of the Cape Malay community, who originate from Java, to wash their dead with an infusion.

 Polygala myrtifolia Llwyn mis Medi

Rhanbarth: De Affrica

 Mae hwn yn un o blith nifer o blanhigion yn KwaZulu-Natal sydd â nodweddion gwrthfacterol a gwrthffwngaidd. Dangosodd profion mewn labordy bod trwythau yn gwneud rhywfaint i atal yr organeb sy’n achosi candida geneuol.

  •  Enw Groegaidd hynafol yw ‘Polygala’ sy’n golygu ‘llawer o laeth’, a dyma’r enw a roddir i’r llwyn gan fod rhai o’i rywogaethau yn ôl traddodiad yn gallu cynyddu secretiad llaeth.
  • Roedd y planhigyn yn adnabyddus yn yr ardal fel ‘langelede’, y tybir ei fod yn golygu ‘cymalau hir’. Daw hyn o draddodiad cymuned Cape Malay, sy’n hanu o Java, o olchi eu meirw â thrwyth.