Rosmarinus sp. – Rosemary

Region: Mediterranean

Rosemary has an old reputation for improving the memory. A modern study lends some credence to this reputation. When the smell of rosemary was pumped into cubicles where people were working, they showed improved memory, though with slower recall.

  • Rosemary contains a number of potentially biologically active compounds, including antioxidants carnosic acid and rosmarinic acid.
  • Carnosic acid may shield the brain from free radicals, lowering the risk of strokes and neurodegenerative diseases like Alzheimer’s disease
  • We don’t know how factual this is but some modern herbalists use rosemary to counter stress – have a look http://www.youtube.com/watch?v=dLhinNTvH44

Rosmarinus sp. – Rhosmari

Rhanbarth: Môr y Canoldir

Mae gan rosmari enw da hirsefydledig am wella’r cof. Mae astudiaeth fodern yn ategu’r enw da hwn. Pan gafodd arogl rhosmari ei bwmpio i mewn i giwbiclau lle roedd pobl yn gweithio, gwelwyd eu bod yn cofio pethau yn well, er eu bod yn gwneud hynny’n arafach.

  • Mae rhosmari yn cynnwys nifer o gyfansoddion a allai fod yn weithredol fiolegol, gan gynnwys gwrthocsidyddion, asid carnosig ac asid rhosmarinig.
  • Gall asid carnosig ddiogelu’r ymennydd rhag radicalau rhydd, gan leihau’r risg o strôc a chlefydau niwroddirywiol fel clefyd Alzheimer
  • Ni wyddom pa mor wir yw hyn ond mae rhai llysieuwyr modern yn defnyddio rhosmari i leihau straen – edrychwch ar http://www.youtube.com/watch?v=dLhinNTvH44