Salvia apiana – White Sage

Region: California

Many of the Californian native tribes people used white sage seeds to clean & heal their sore eyes.  One alarming technique placed the seeds underneath the eyelids before sleep.  During the night the seeds would swell & become soft.   The seeds collected any foreign material as the person slept and were removed from the eyes in the morning!

  •  Cahuilla women drank an infusion after childbirth to promote internal healing.
  • The Diegueño tribe used the leaves to make a hair shampoo that keeps it from turning grey. Crushed leaves were rubbed on the body as a deodorant especially before hunting.
  • Would you like to know how to grow white sage? Then watch this short film – http://www.youtube.com/watch?v=HLdCkMisU_I

Salvia apiana – Saets Gwyn

Rhanbarth: Califfornia

Defnyddiodd llawer o bobl o’r llwythau brodorol yng Nghaliffornia hadau saets gwyn i lanhau a gwella eu llygaid tost. Roedd un dechneg ddychrynllyd yn cynnwys rhoi’r hadau o dan yr amrannau cyn cysgu. Yn ystod y nos, byddai’r hadau’n chwyddo ac yn troi’n feddal. Roedd yr hadau’n casglu unrhyw ddeunydd estron wrth i’r person gysgu ac yn cael eu tynnu o’r llygaid yn y bore!

  • Roedd menywod llwyth Cahuilla yn yfed trwyth ohono ar ôl geni baban er mwyn helpu i wella y tu mewn i’r corff.
  • Roedd llwyth Diegueño yn defnyddio’r dail i wneud siampŵ gwallt sy’n ei atal rhag britho. Câi dail wedi’u pwnio eu rhwbio ar y corff fel diaroglydd yn enwedig cyn hela.
  • Hoffech chi wybod sut i dyfu saets gwyn? Yna gwyliwch y ffilm fer hon – http://www.youtube.com/watch?v=HLdCkMisU_I