Teline stenopetala – Canary Whin

Region: Canary Islands

Of the ten Teline species in the Canary Islands about 3 or 4 are used medicinally. Of those Teline stenopetala is slightly narcotic and has been used as a form of tranquilliser.

  • A fusion is made from leaves, flowers, seeds & branches BUT this a potentially dangerous medicinal plant which can affect breathing and heart function. So it should only be used with medical supervision.
  • The related Teline canariensis is said to have been introduced into North American where the Native Americans smoked the dried flowers to induce a mild euphoria – this use is not recorded in the Canary Islands.

Teline stenopetala – Eithin Caneri

Rhanbarth: Ynysoedd y Caneri

Caiff tua thri neu bedwar o’r deg o rywogaethau Teline ar Ynysoedd y Caneri eu defnyddio at ddibenion meddygol. O blith y rhywogaethau hynny, mae Teline stenopetala ychydig yn narcotig ac wedi’i ddefnyddio fel math o dawelydd.

  • Caiff dail, blodau, hadau a changhennau eu cymysgu â’i gilydd OND mae hwn yn blanhigyn meddygol a all fod yn beryglus iawn sy’n gallu effeithio ar yr anadl a swyddogaeth y galon. Felly dylech ond ei ddefnyddio dan oruchwyliaeth feddygol.
  • Yn ôl y sôn, cafodd y Teline canariensis cysylltiedig ei gyflwyno yng Ngogledd America lle roedd yr Americanwyr Brodol yn ysmygu’r blodyn sych er mwyn achosi rhywfaint o ewfforia – nid yw’r defnydd hwn wedi’i gofnodi ar Ynysoedd y Caneri.